Základní data o obci

Základní data obce Chrást

Základní údaje

počet obyvatel: 1800

rozloha: 984 ha

OKEČ: 751100 ZÚJ (CISOB): 558966

kód obce (ÚTJ): 653781