Struktura obecního úřadu

Struktura obecního úřadu

funkcejménokontakt
starostaBohuslav – starosta@obecchras­t.cz
 Ladislav – tel. 377945365, mob. 602187341
 
účetníVenturová – uctarna@obecchras­t.cz
 Pavla – tel. 377945366
 

podatelna,

matrika

Krismanová 

Markéta

podatelna@obec­chrast.cz

matrika@obec­chrast.cz

   – tel. 377945207
 
referentKokoška – referent@obecchras­t.cz
 Jan – tel. 377945367
 
správce majetkuVítková – vitkova@obecchras­t.cz
 Marcela – tel. 731410272