Obecní znak

Symbolika znaku a vlajky obce Chrást (okr. Plzeň-město)

První písemnou zmínku o existenci osady ležící mezi řekami Klabavou a Berounkou, nalezneme v listině krále Václava I. z r. 1242, kterou daruje Chrást chotěšovskému klášteru. Ale již v r. 1283 sídlí na zdejší tvrzi bratři Lipolt a Kunrát z Chrástu. Nejznámější z jeho potomků byl Petr, za husitských válek zprvu stoupenec krále Zikmunda, později přívrženec strany podobojí. Chrást s tvrzí a hradem Věžkou propadly královské komoře a král Zikmund je v r. 1422 daroval městu Plzni náhradou za utrpěné škody. Není známo, zda se plzeňští tohoto majetku ujali, v r. 1434 byl zapsán Přibíku z Klenové. Za války poškozená chrástecká tvrz postupně ztrácela význam jako středisko samostatného statku a v průběhu 16. století zanikla. Po několika dalších změnách majitelů získalo statek znovu město Plzeň, v r. 1510 nejprve do zástavy, ale v r. 1517 již jako úplné vlastnictví, trvající pak až do zániku patrimoniální správy. Původně čistě zemědělská osada se ještě v průběhu 17. století začala měnit na zemědělsko-průmyslovou (založení hamrů kol. r. 1680, kamencárny v r. 1789, prachárny v r. 1864, strojírny a slévárny v r. 1899). Po požáru obce v r. 1815 se podstatně změnila i její tvář, ze staré zástavby se tak do dnešních dnů zachovalo jen několik kamenných špýcharů. Dominantu současné návsi tvoří škola, vybudovaná v letech 1807-1808 a kaple Panny Marie z r.1802.

Z výše uvedených informací vycházel i autor předkládaných návrhů obecních symbolů. Základnímu návrhu znaku a vlajky dominuje připomínka domácího vladyckého rodu (volně upravený klenot Petra Holého z Chrástu na kbelíkové přílbě, ev. klenot Žďárských z Chrástu), variantní verze obsahuje dělení a hořící granát coby další klenot Žďárských z Chrástu. V návrzích je též obsažena symbolika původní královské držby (zlatá koruna a červená barva), zaniklé tvrze (cimbuří), mariánské kaple (atribut jednorožec) i toků Klabavy a Berounky (dva stříbrné kůly v modrém poli a kombinace tinktur modré a stříbrné).

Miroslav J.V. P a v l ů
heraldik

Související dokumenty

znak obce Chrást

          Znak obce Chrást

 

 

 

 

 

  

 

 

         Vlajka obce Chrást