Naučná stezka

Naučná stezka byla slavnostně otevřena turistickým pochodem Crástecké ručičky v dubnu 2009. Ve dvou větvích (přírodovědné a historické) se projdete okolím obce a na devíti informačních tabulích najdete i drobné úkoly. Cestu můžete absolvovat i na kole nebo s kočárkem, odkudkoli z trasy se dá rychle vrátit zpět do obce. Čeká vás seznámení s bývalým tvrzištěm, mosty, soutokem Klabavky a Berounky a poznáte, kde v Chrástu máme Poradní skálu. Pěkný tip na výlet blízko Plzně v dosahu MHD a oblíbené cukrárny.

Naučná stezka byla slavnostně zprovozněna v dubnu 2009 pochodem Chrástecké ručičky. Její dva spojené okruhy (historický a přírodovědný) vás provedou okolím obce po cestách schůdných i sjízdných na kole či s kočárkem. Na devíti informačních tabulích najdete nejen vlastivědné zajímavosti, ale i drobné úkoly. Dobrý tip na výlet v blízkém okolí Plzně v dosahu MHD i oblíbené cukrárny.

Zde je propagační leták.