Místní lidová knihovna

Místní knihovna a informační centrum

tř. Čs. odboje 133, Chrást

Knihovnice Mgr. Edita Toussaint
Kontakt:
tel. 377845514
e-mail: knihovnachras­t@volny.cz
http://www.obecchrast.cz/mistni-lidova-knihovna

On-line katalog

Otevírací doba:

Od 5.9.2022 je knihovna otevřena v těchto hodinách:

Pondělí: 9.00–15.00
Středa: 9.00–15.00
Čtvrtek: 13.00–19.00

Původní Místní lidová knihovna pod správou Okresní knihovny Plasy se změnila v moderní veřejnou knihovnu spravovanou obcí s bohatým výběrem beletrie a populárně naučné literatury pro děti i dospělé. Nabízí i několik titulů časopisů a povinnou či doporučenou četbu pro středoškoláky. V červnu 2014 se přestěhovala zpět do přízemí obecního úřadu, kde je samostatná místnost pro dospělé a druhá pro děti i s místem pro hraní. K dispozici uživatelům jsou i dva počítače s připojením na internet a možnost kopírování. Knihovna slouží také jako místo, kam můžete darovat své nadbytečné knihy. V současné době buduje samostatný studijní fond knih z doby socialismu.