Dům s pečovatelskou službou

Pečovatelská služba

Obec Chrást zahájila ke dni 1.4.2003 poskytování pečovatelské služby na území obce Chrást vlastními zaměstnanci. V současné době zde pracují 2 pečovatelky. Pečovatelky poskytují služby podle platného sazebníku a požadavků klientů v jejich domácnostech. Pečovatelská služba má své zázemí v domě s pečovatelskou službou na adrese Chrást, Železniční ul. čp. 637.

Informace o službách podávají zaměstnanci pečovatelské služby v průběhu pracovní doby v Domě s pečovatelskou službou, tel. 377946094 a jsou zároveň dostupné na internetových stránkách obce www.obecchrast.cz.

Tato služba je poskytována za finanční podpory Plzeňského kraje a státního rozpočtu. 

Dům s pečovatelskou službou

Jedná se o zařízení, které má 15 garsonek o rozměrech cca 20-28 m2. Čtyři byty jsou 1+1 o velikosti 39 m2 a jeden byt o velikosti 41 m2 je bezbariérový se zvláštním vchodem. Každý byt má svoje sociální zařízení, kuchyňskou linku a vestavěnou skříň. V objektu jsou společenské místnosti, kadeřnictví, pedikúra, masáž. K příjemnému posezení za pěkného počasí slouží přilehlá zahrada. Dům s pečovatelskou službou je určen občanům, kteří nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby, ale nepotřebují celodenní péči druhé osoby. Nelze přijmout občana, jehož zdravotní stav trvale vyžaduje ošetření 24 hod. denně a obsluhu jinou osobou. O přidělování jednotlivých bytových jednotek a uzavření nájemní smlouvy rozhoduje Obec Chrást na základě žádosti zájemce a podle stanovených pravidel. Poskytování služeb a pracovní doba pečovatelek je pouze v pracovní dny (pondělí – pátek) od 7,00 hod do 18,30 hod.

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla DPS

Žádost o přijetí do DPS 

Bližší informace:

www.obecchrast.cz

OÚ Chrást – tel. 377945207, e-mail: matrika@obecchrast.cz

DPS Chrást – tel. 377946094, e-mail: dps@obecchrast.cz