Chrástecký pas

Přátelé turistiky a výletů po blízkém i vzdálenějším okolí Chrástu mohou využít jako návod Chrástecký pas. Brožurku nabízející 26 turistických cílů si můžete zakoupit na obecním úřadě. Pas je vydáván na jméno ( nebo na jména, např. u rodiny) a kromě popisu cíle a mapky je vždy u každého výletu prostor pro zapsání zážitku a nalepení fotografie či obrázku z výletu. Cíle jsou vzdálené od 3 do 39 km, vzdálenější výlety jsou směrovány pro celodenní cyklistickou výpravu.S kompletně vyplněným pasem se můžete pochlubit na obecním úřadě, dostnete razítko a malou odměnu. Brožurka vám samozřejmě zůstane a bude připomínat vaše pěkné turistické zážitky. Šťastnou cestu!

Zde je ukázka pasu.