Územní plánování

Územní plán 2019, Změna č. 4 a 3 územního plánu

Změna č. 3 územního plánu

Územní studie „Obytná zóna Chrást - Pod nádražím“

Změna č. 2 územního plánu

Územní studie Chrást lokalita „Benátky II“
Textová část (.pdf, 103 kB)
Krycí list (.pdf, 864 kB)
Územní studie (.pdf, 2685 kB)

Územní studie Chrást lokalita „U Atmosu“
Průvodní zpráva (.pdf, 2019 kB)
Příloha č. 1 (.pdf, 25 kB)
Doprava (.pdf, 599 kB)
Regulační výkres (.pdf, 382 kB)
Inženýrské sítě 1. etapa (.pdf, 541 kB)
Inženýrské sítě 2. etapa (.pdf, 608 kB)

Územní plán (aktualizace 2016)
Územní plán – hlavní výkres (.pdf, 989 kB)
Územní plán – koordinační výkres (.pdf, 1670 kB)
Územní plán – zábor ZPF (.pdf, 811 kB)
Územní plán – textová část (aktual. 2016) (.pdf, 1106 kB)
Územní plán – využití ploch (.pdf, 485 kB)
Územní plán – základní členění (.pdf, 600 kB)
Územní plán – veřejně prospěšné stavby (.pdf, 575 kB)
Územní plán – ÚSES (.pdf, 644 kB)
Územní plán – doprava (.pdf, 650 kB)
Územní plán – vodovod (.pdf, 654 kB)
Územní plán – kanalizace (.pdf, 623 kB)
Územní plán – energie (.pdf, 683 kB)
Územní plán – telekomunikace (.pdf, 657 kB)

Změna č. 1 územního plánu
Změna č. 1 územního plánu (.pdf, 282 kB)
Změna č. 1 – opatření obecné povahy (.pdf, 165 kB)

Mapa na Seznamu přehledná

Mapa na Seznamu detailní