bootstrap navbar
Obec Chrást > Články > Rekonstrukce průtahu - kruhový objezd

Rekonstrukce průtahu - kruhový objezd


15. 4. 2020


Rekonstrukce průtahu - kruhový objezdNa základě rozsáhlé diskuse na facebookových stránkách týkající se rekonstrukce průtahu obcí a stavby kruhového objezdu bude starosta průběžně informovat o průběhu prací:

18.5. - V rámci rekonstrukce průtahu obcí Chrást budou dočasně od 19.5. přesunuty zastávky linek 52, 53, N11 „Chrást, ZŠ“. Zastávka ve směru do Smědčic bude přeložena o cca 150 metrů zpět, na úroveň domu číslo popisné 136 v třídě Československého odboje. Zastávka ve směru do Plzně bude přeložena o cca 80 metrů zpět, na úroveň domu číslo popisné 99 v třídě Československého odboje.

4.5. - V současnosti, prosím, sledujte dopravní značení ve středu obce! Probíhají přípravné práce. Komunikace II/180 a II/233 jsou překopané z důvodu výměny inženýrských sítí plynu a vodovodu. Pozor na překopy, které jsou zasypané pouze štěrkem. V nejbližších dnech bude udělán překop přes parkoviště u cukrárny z důvodu položení nového vodovodu. Parkoviště bude několik dnů neprůjezdné. Od závor směrem ke středu obce se provádí výměna dešťových vpustí po obou stranách chodníků. Do konce května by měly být inženýrské sítě (vodovod a plyn) dokončeny. Během měsíce května bude přemístěn pomník I. sv. války blíže k prodejně Sport Beran. Pomníky II. sv. války a Hurvínka zůstávají na stejném místě. V květnu budou zhotoveny další dva překopy od zdravotního střediska ke škole z důvodu položení nové kanalizace. V případě dalších stavebních prací vás budeme včas informovat prostřednictvím SMS Infokanálu. Děkujeme za pochopení.

15.4. - Děkuji všem za diskusi na facebooku ohledně akce rekonstrukce komunikace II/180, od závor za kapličku, včetně zhotovení kruhového objezdu. Pozorně jsem si přečetl všechny reakce a jsem rád, že sociální sítě nám dávají další podněty k informovanosti nás všech. O rekonstrukci komunikace II/180 včetně kruhového objezdu se začalo uvažovat již v roce 2004, kdy z podnětu SÚS Plzeňského kraje vzešel návrh na zlepšení průjezdnosti obce. Byly naplánovány dvě etapy, I. etapa od závor ke kapličce s kruhovým objezdem a II. etapa od kapličky k Lidovému domu. Po šestnácti letech dochází k realizaci I. etapy. Plzeňský kraj hradí výstavbu komunikací, obec hradí výstavbu chodníků a úpravu zeleně. Na tuto akci obec získala dotaci ve výši 2,5 mil. Kč od Státního fondu dopravní infrastruktury. Příjezdová komunikace od Plzně je v dezolátním stavu. Chodníky pro pěší již dávno neplní svojí funkci, protože na nich parkují automobily majitelů přilehlých nemovitostí. Všimli jste si nehezkých betonových citybloků kolem školy a zdravotního střediska? Chcete přechod od cukrárny k prodejně Sport Beran? Máte zájem na tom, aby se vaše děti dostaly bezpečně do školy? To je naším cílem! Po šestnácti letech jsme dokázali sehnat spolu s Plzeňským krajem finanční prostředky na tuto akci. Je naší snahou mít obec zase o něco krásnější. Jistě jste si všimli, že zmizel nehezký strážní domek u závor, přestěhovala se železniční zastávka z Tovární ulice a u přesunuté zastávky máme nové parkoviště. I to je součástí této akce. O rekonstrukci průtahu jsme jednali a stále jednáme na veřejných zasedáních zastupitelstva obce a poskytovali jsme informace prostřednictvím obecního měsíčníku Kulich.