Články
Palivové dříví

Obec Chrást nabízí zájemcům palivové dříví (suchý smrk) s vlastním odvozem. Cena za 1 prostorový metr (1x1x1 m) je 440 Kč vč. DPH, zájemci se mohou hlásit na OÚ Chrást.

Kompostárna Na Jarově

Kompostárna Chrást bude od 15.7.2020 otevřena každou středu 14,00-17,00 a každou sobotu 9,00-12,00 a 14,00-17,00.

Dopravní omezení - průtah Chrást

Dopravní omezení - průtah Chrást

Jízdní řády platné od 14.6.2020

Od 14.6. bude místo ČSAD zajišťovat hromadnou dopravu firma Arriva a tím dojde i k úpravám v jízdních řádech.

Letní příměstský tábor ZŠ

Letní příměstský tábor ZŠ

Napouštění zahradních bazénů-informace pro odběratele (Vodárna Plzeň)

Napouštění zahradních bazénů-informace pro odběratele (Vodárna Plzeň)

Rekonstrukce průtahu - kruhový objezd

Rekonstrukce průtahu - kruhový objezd

Oficiální facebookové stránky Obce Chrást

Oficiální facebookové stránky Obce Chrást

Hasičská zbrojnice Chrást

Obec Chrást dokončila akci "Hasičská zbrojnice Chrást", na kterou obdržela finanční dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj České republiky.

Ceník odpadů platný od 1.1.2020

Ceník odpadů od 1.1.2020

Hasičská zbrojnice Chrást

Obec Chrást v těchto dnech obdržela finanční dotaci na projekt "Hasičská zbrojnice Chrást".

KULICH

Aktuální informace o dění v obci Chrást najdete v měsíčníku KULICH.