Články
Opatření obce Chrást v souvislosti mimořádných opatření Vlády ČR

Opatření obce Chrást v souvislosti mimořádných opatření Vlády ČR

Letní příměstský tábor ZŠ

Letní příměstský tábor ZŠ

Zápis do Mateřské školy Chrást

Zápis do Mateřské školy Chrást

Napouštění zahradních bazénů-informace pro odběratele (Vodárna Plzeň)

Napouštění zahradních bazénů-informace pro odběratele (Vodárna Plzeň)

Rekonstrukce průtahu - kruhový objezd

Rekonstrukce průtahu - kruhový objezd

Kompostárna a Sběrný dvůr - změna otv. doby kompostárny od 29.4.

Od 8.4. dochází k otevření kompostárny a sběrného dvora - změna otv. doby kompostárny od 29.4.

Kompostárna a Sběrný dvůr - změna otv. doby kompostárny od 29.4.

Od 8.4. dochází k otevření kompostárny a sběrného dvora - změna otv. doby kompostárny od 29.4.

Jak nakládat s odpady v době ohrožení koronavirem

Jak nakládat s odpady v době ohrožení koronavirem

Oficiální facebookové stránky Obce Chrást

Oficiální facebookové stránky Obce Chrást

Redukce vlakových a autobusových spojů v době nouzového stavu - od 25.5. návrat k běžnému provozu

Redukce spojů v době nouzového stavu

Jízdní řády platné od 15.12.2019

Zde je aktuální jízdní řád všech hromadných dopravních prostředků platný od 15.12.2019.

Hasičská zbrojnice Chrást

Obec Chrást dokončila akci "Hasičská zbrojnice Chrást", na kterou obdržela finanční dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj České republiky.